Projektas

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejų, svarbu priminti Lietuvos tapatybei svarbiausių objektų vaidmenį visoje Lietuvoje, visuose jos regionuose, kad dabarties Lietuvos visuomenė jaustų gyvą ryšį su jais, suvoktų jų brangumą ir vertingumą dabarčiai, o ypač – ateičiai. Projektas, tai 100 Lietuvos mokyklų, kurios veikė 1918 metais Lietuvoje, fotografijos parodos sukūrimas, eksponavimas visoje Lietuvos teritorijoje ir viešoje erdvėje. Kodėl pasirinktos mokyklos? Nes jos nepelnytai užmirštos, nors ten buvo išugdyta Lietuvos šviesuomenė, jų dėka mes turime savo kalbą, kultūrą, tapatumo suvokimą, kuris yra mūsų vidinės laisvės pamatas.

Per 2017 metus klubas „Fotokablys“, pasitelkdamas vietos bendruomenes, kitus fotoklubus, veikiančius netoli senųjų mokyklų teritorijų, suorganizuos 3 fotografijos plenerus su kūrybinėmis dirbtuvėmis, seminarais,  paskaitomis, susitikimais buvusiose Vilniaus, Kauno, Suvalkijos gubernijose, per kuriuos bus fotografuojamos senosios, ten veikusios ir 1918 metais, mokyklos. Padedant profesionaliems fotomenininkams, bus atrinkti darbai parodai, kuri 2018 metais vasario 16 dieną bus eksponuojama Vilniaus Katedros aikštėje ant pastatomų stendų. Vėliau, pagal iš anksto suderintą grafiką, paroda keliaus po visą Lietuvą, aplankys fotografijose užfiksuotų mokyklų teritorijas, apsistodama miesteliuose, turinčiose vietą, sąlygas eksponavimui.

       Tai, ką planuojame daryti šiame projekte, yra nauja, šia tema daug informacijos nėra surinkta. Vikipedijoje rašoma, kad „jau 1919 m. veikė 1036 pradinės ir 38 vidurinės mokyklos“, bet platesnės informacijos mažai. Kai kurias senąsias mokyklas mes žinome todėl, kad jas lankė mūsų tėvai, seneliai, kai kurias – iš savo mokyklų istorijos. Tad pradėsime būtent nuo savų istorinių šaltinių. Manome, kad per projektą geriau susipažinsime su savo šaknimis, Lietuvos švietimo sistema, patirsime atradimo džiaugsmą. Tikime, kad surinkta informacija, kurią būtinai fiksuosime, bus naudinga plačiajai visuomenei.

Projekte dalyvaus 30 klubo „Fotokablys“ narių bei su klubu bendradarbiaujantys fotomenininkai: profesorius Alvydas Lukys, fotomenininkas Flavijus Piliponis, kurie tradiciškai padės atrinkti fotografijas parodai. Taip pat pleneruose įtrauksime vietos bendruomenes, kurios daug žino apie savo mokyklas, savo krašto istoriją. Informuoti apie projektą ir jo įgyvendinimą kviesime žiniasklaidos atstovus. Turime savo gretose „Lietuvos žinių“ žurnalistę Rasą Pakalkienę. Tai užtikrins informacijos sklaidą, todėl tikimės didelio susidomėjimo. Paroda bus eksponuojama viešose vietose, tad prieinama visiems. Tikimės, kad ji bus įtraukta į lankytinų objektų sąrašą, kaip nutiko su mūsų parodomis ant Vilnelės krantinės. Projektas nekomercinis.

Numatytas projekto tęstinumas: numatoma eksponuoti visuose rajonuose, kuriuose veiks plenerai, seminarai, kūrybinės dirbtuvės, bus fotografuojamos senosios mokyklos ir atsiras galimybė tokios parodos eksponavimui. Parodą perkelsime į internetą, tuo padidindami prieinamumą, viešinimą, žinomumą.

       Projekto eiga ir įgyvendinimas bus aprašomas ir fiksuojamas nuotraukose. Projektas išliks kaip Lietuvos mokyklų istorija. Pagaminsime  rašiklių su  projekto skiriamaisiais ženklais,  plakatų,  skrajučių ir foto albumą su nuotraukų aprašymais.

        Projekto tikslai ir uždaviniai:

Tikslas – paminėti Lietuvos atkūrimo 100-metį surengiant fotografijos parodą apie 100 senųjų Lietuvos mokyklų, surinkti apie jas informacija per surengtus seminarus, plenerus, tikslines išvykas. Taip mes patys geriau susipažįstame su Lietuvos istorija, prisimename užmirštas, apleistas vietas, supažindiname šalies svečius. Mokyklose gautos pirmos žinios padarė poveikį mūsų laisvės siekiams, mokyklos padėjo išsaugoti savo kalbą, tapatumą.

Uždaviniai:

  1. Surinkti informaciją apie veikusias 1918 m. mokyklas, jas suskirstant pagal senųjų gubernijų teritorijas į 4 dalis.
  2. Susisiekti su kiekvienos numatytos dalies teritorijose veikiančiomis bendruomenėmis, fotoklubais, fotodraugijomis, istorikais, sutarti dėl dalyvavimo numatytam fotoplenere, seminare, kūrybinėse dirbtuvėse. Numatyti bendrus veiksmus atsižvelgiant į jų pastabas ir siūlymus.
  3. Surengti 3 fotoplenerus, per kuriuos vyks paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, susitikimai.
  4. Iš fotoplenerų metu sukurtų fotografijų suformuoti 100 darbų parodą, ją eksponuoti 2018-02-16 Katedros aikštėje, vėliau Lietuvoje pagal numatytą grafiką, perkelti į internetą.